home.giftipachick.gifregistreer.gif wwagen.gif bestelprocedure.gif

DE SPULLEN

Voorwaarden GoedkopeKutbon
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere vorm van de GoedkopeKutbon. Door gebruik te maken van deze cadeaubon van GoedkopeKutspullen.nl stem je in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbind jij je ertoe deze na te leven.

2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. De code bestaat uit 2 letters en 4 cijfers. Iedere cadeaubon(code) wordt slechts éénmaal verstrekt. De klant dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails). Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan GoedkopeKutspullen.nl te worden overlegd. GoedkopeKutspullen.nl behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door GoedkopeKutspullen.nl aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. Iedere cadeaubon(code) is na uitgifte van de cadeaubon(code) om veiligheidsredenen 6 maanden geldig. Indien de houder van de cadeaubon na deze termijn (een gedeelte van) zijn cadeaubon wil besteden, dient deze persoon een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , onder vermelding van cadeauboncode, naam, adres en inloggegevens.

4. Om een cadeaubon te gebruiken dient de klant de door hem/haar geselecteerde items te bestellen via de normale bestellingsmethode van de site. Voor het afrekenen dient men bij ‘kortingscode’ de unieke boncode in te voeren, waarna het eindbedrag wordt herberekend. Om af te kunnen rekenen heeft de klant inloggevens nodig, zodat er een veiligheidscheck is om te voorkomen dat de cadeaubon(code) door een ander dan de oorspronkelijke ontvanger wordt uitgegeven. Hiervoor moet de ontvanger van een cadeaubon zich dan ook eenmalig registreren. De hier in te vullen gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik voor GoedkopeKutspullen.nl.

5. De door GoedkopeKutspullen.nl uitgegeven GoedkopeKutbonnen zijn uitsluitend inwisselbaar voor producten die worden aangeboden op www.GoedkopeKutspullen.nl.

6. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

7. Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de gebruikte GoedkopeKutbon, is het niet mogelijk de restwaarde van de GoedkopeKutbon te gebruiken voor volgende bestellingen.

8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte GoedkopeKutbon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of overboeking.

9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik (geldigheid) van de cadeaubonnen wordt ontzegd.

11. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

12. GoedkopeKutspullen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan duidelijk aanwijsbare opzet of grove schuld aan de zijde van GoedkopeKutspullen.nl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken met een maximumbedrag van €100.

13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. GoedkopeKutspullen.nl zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

14. Eventuele kortingsacties gelden ook voor betaling middels de GoedkopeKutbon.

15. De op deze website vermelde totaalprijzen van de produkten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

16. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . GoedkopeKutspullen.nl zal jouw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.
 

dvd_goedkopekutaktie_thumb.jpg

 banana_button.jpg
© 2019 Goedkope Kut Spullen .nl
goedkopekutspullen is een divisie van Gadgetaria VOF.